Yrd. Doç. Dr. Bülent HALVAŞİ

Yrd. Doç. Dr. Bülent HALVAŞİ

Biography

1981 yılında Fenerbahçe Lisesi’ni bitirdikten sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümüne girdi ve Piyano Anadal eğitimini Doç. İlhan Tonger ile almaya başladı. 1985 yılında başarı ile mezun oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesinde araştırma görevlisi oldu.
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine başladı ve Prof. Meral YAPALI’dan piyano eğitimi aldı. Prof. Meral YAPALI ile; Okul Öncesi Çocukların Piyano Eğitimi adlı tezini tamamladı ve 1989 yılında mezun oldu. 1993 yılında, yine Fen Bilimleri enstitüsünün doktora programına başladı ve 1999 yılında mezun olarak Dr. unvanı aldı. 2002 yılında aynı üniversitede yardımcı doçent kadrosuna atandı. Bu yıldan itibaren, yurt dışında ve yurt içinde yapılan tüm bölüm ve anabilim dalı koro etkinliklerinde Koro şef yardımcısı, piyano eşlikçisi ve şef olarak yer aldı. Bu çalışmaların yanında birçok kongre ve sempozyumda bildiri sunarak akademik çalışmalarda bulundu.
Halvaşi halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyesi ve koro şefi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

All session by Yrd. Doç. Dr. Bülent HALVAŞİ

Koro eğitiminde homojenlik ve tını

15:00 - 16:00
ATATÜRK SANAT MERKEZİ