Marmara Üniversitesi ” Ses Eğitimi Çalıştayı” ses eğitimine ait davranışların, eğitim ve sanat boyutunun ele alındığı bir BAPKO projesidir.Ses eğitimi çalıştayı daha yüksek düzeyli bilişsel süreçlerin kullanıldığı, akademik bilgi aktarım uygulamalarında tercih edilen , uzmanlık alanlarına dönük bir uygulamadır.Dolayısı ile ses eğitiminde uzman eğitimcilerin, genç akademisyenlerin, ses eğitimi ile bağlantısı olan farklı disiplinlerin eğitimcilerinin bir araya geldiği, akademik çalışmalarını ve görüşlerini sunduğu, tartıştığı bilimsel bir toplantıdır.
Amacımız; müzik öğretmeni adaylarına, konservatuar “Opera Bölümü “öğrencilerine,müzik öğretmenliği yapan ve farklı dallarda eğitim veren öğretmenlerimize , sesini konuşma ve şarkı söylemede kullanan kişilere , ses eğitimine ilgi duyan herkese, bilgi aktardığımız bir platform oluşturmaktır. Bu aktarım esnasında ses ,ses eğitiminin önemi ve eğitimi, ergenlik döneminde uygulanabilirliği, ses eğitimine ait hedef davranışlar, davranışların uygulama biçimi, sesin bireysel ve toplulukla kullanılış biçimi, ses sağlığı ve olumsuzluk yaşanma durumunda yapılacak egzersizlerin önemi, nefes-ses ilişkisinde kas yapısı,ses eğitiminde renkler, renklerin özellikleri , ses egzersizleri, ses eğitiminde kullanılacak türler, başlangıç ve ileri çalışmalarda ses eğitimi, özel ses eğitimi çalışmaları, dönemler ve sesler, yaşanan tecrübelerle,yapılan araştırmalarla aktarılacaktır.Ses eğitiminde gelenekler, yeni fikirler olası problemlere alternatif çözümler paylaşılacaktır.
Çalıştayımızdaki davetli konuşmacılarımız, workshop/sunum olarak araştırmalarını sunacaklardır. Böylelikle proje amaç değil ses eğitimi ile ilgili yararlı bilgilere ulaşmak için önemli bir araç olacaktır. Bu bağlamda çalıştayın oluşturulması aşamasında destek olan düzenleme kuruluna, bilim kuruluna, sponsorlara, çalıştaya gelecek olan katılımcılara, dinleyicilere teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman daha güzeli, daha yararlıyı bulmak amacıyla uğraştığımız bu akademik çalışmada, bir nebze bilgi olmak dileğiyle.

 
Proje Koordinatörü: Doç.Dr.Tülin MALKOÇ
Day 1
26 Nis 2017
Day 2
27 Nis 2017
Day 3
28 Nis 2017
09:30 - 10:30

Kayıt

Açılış Konseri

Şan: Soprano Şebnem AĞRIDAĞ Piyano Eşlik: Yuliya BAPOVA
Şebnem AĞRIDAĞ
Yuliya BAPOVA
12:00 - 13:00

Kokteyl

15.00 - 15.30

İkram

Konser

Piyano Eşlik: Aytaç Rzaguliyeva
Öğr. Gör. Aytaç Rzaguliyeva
Yrd. Doç. Dr. Melike BOLAT BAŞOĞLU
Öğr. Gör. Berk ÖZBEK
Öğr. Gör. Cemalettin BAYDAĞ
Öğr. Gör. Mehmet Şahin AKINCI
Öğr. Gör Tuğçem KAR

Kontrtenor sesin önemi ve eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Melike BOLAT BAŞOĞLU
10.30 - 11.00

İkram

12:30 - 14:00

Öğle Yemeği

16:00 - 16:30

İkram

10:30 - 11:00

İkram

12:30 - 14:00

Öğle Yemeği

Koro eğitiminde homojenlik ve tını

Yrd. Doç. Dr. Bülent HALVAŞİ
16:00 - 16:30

İkram

** Çalıştay programında değişiklikler olabilir.